• Giáo trình tâm lý học đại cương part 6

  Giáo trình tâm lý học đại cương part 6

  tài liệu “Giáo trinh tâm lý học đại cương” được biên soạn theo yêu cầu công tác đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hiện nay. Nội dung của tài liệu được biên soạn dựa theo khung chương trình môn học đã được bộ giáo dục và đào tạo ban hành

   24 p dnulib 17/01/2012 56 1

 • Giáo trình tâm lý học đại cương part 5

  Giáo trình tâm lý học đại cương part 5

  tài liệu “Giáo trinh tâm lý học đại cương” được biên soạn theo yêu cầu công tác đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hiện nay. Nội dung của tài liệu được biên soạn dựa theo khung chương trình môn học đã được bộ giáo dục và đào tạo ban hành

   24 p dnulib 17/01/2012 50 3

 • Giáo trình tâm lý học đại cương part 4

  Giáo trình tâm lý học đại cương part 4

  tài liệu “Giáo trinh tâm lý học đại cương” được biên soạn theo yêu cầu công tác đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hiện nay. Nội dung của tài liệu được biên soạn dựa theo khung chương trình môn học đã được bộ giáo dục và đào tạo ban hành

   24 p dnulib 17/01/2012 48 2

 • Giáo trình tâm lý học đại cương part 3

  Giáo trình tâm lý học đại cương part 3

  tài liệu “Giáo trinh tâm lý học đại cương” được biên soạn theo yêu cầu công tác đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hiện nay. Nội dung của tài liệu được biên soạn dựa theo khung chương trình môn học đã được bộ giáo dục và đào tạo ban hành

   24 p dnulib 17/01/2012 53 1

 • Giáo trình tâm lý học đại cương part 2

  Giáo trình tâm lý học đại cương part 2

  tài liệu “Giáo trinh tâm lý học đại cương” được biên soạn theo yêu cầu công tác đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hiện nay. Nội dung của tài liệu được biên soạn dựa theo khung chương trình môn học đã được bộ giáo dục và đào tạo ban hành

   24 p dnulib 17/01/2012 42 2

 • VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN GDCD LỚP 11

  VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN GDCD LỚP 11

  Tải liệu tham khảo về sáng kiến kinh nghiệm dạy học.

   37 p dnulib 17/01/2012 35 1

 • HIỆU TRƯỞNG TRONG CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN - HỌC SINH TÍCH CỰC

  HIỆU TRƯỞNG TRONG CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN - HỌC SINH TÍCH CỰC

  Tải liệu tham khảo về sáng kiến kinh nghiệm dạy học.

   102 p dnulib 17/01/2012 26 0

 • TỔ CHỨC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU DẠY - HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG AN GIANG

  TỔ CHỨC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU DẠY - HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG AN GIANG

  Tải liệu tham khảo về sáng kiến kinh nghiệm dạy học.

   20 p dnulib 17/01/2012 46 0

 • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC MÔN TOÁN CẤP 3

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC MÔN TOÁN CẤP 3

  Ta đã biết rằng bài toán tìm điều kiện về tính chất nghiên cứu phương trình, bất phương trình thường xuất hiện trong các kỳ thi đại học và khi chương sách giáo khoa bỏ định lý đảo về dấu tam thức bậc hai thì bài toán thuộc tuyến truên mất đi một công cụ để giải. Tuy nhiên nếu phân tích vấn đề một cách cẩn thận thì tuyến vẫn đề đó...

   10 p dnulib 17/01/2012 34 1

 • ENZYME VÀ ỨNG DỤNG

  ENZYME VÀ ỨNG DỤNG

  Các quá trình hoá học xảy ra trong cơ thể sống là những phản ứng có hiệu quả cao nhất. Đó là nhờ tác dụng xúc tác của enzyme, enzyme là những chất xúc tác sinh học ,có thể là protein hoặc acid nucleic,có đầy đủ tính chất của chất xúc tác,ngoài ra còn có những tính chất ưu việt hơn so với các chất xúc tác khác như: hiệu suất cao trong điều kiện...

   14 p dnulib 17/01/2012 38 2

 • Công nghệ Enzim

  Công nghệ Enzim

  Tuỵ tạng: Đây là nguồn enzim sớm nhất, lâu dài nhất, có chứa nhiều loại enzim nhất như: tripxin, kimotripxin, cacboxy pectidaza A và B, ribonucleaza, amilaza, lipaza.

   75 p dnulib 17/01/2012 50 5

 • Công nghệ sinh học_ Chương 4

  Công nghệ sinh học_ Chương 4

  Tài liệu tham khảo môn Công nghệ sinh học _ Chương " Công nghệ chuyển gen ở động vật"

   62 p dnulib 17/01/2012 34 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số