• Ebook 100 câu hỏi đáp về địa lý Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook 100 câu hỏi đáp về địa lý Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1

  Cuốn sách "100 câu hỏi đáp về địa lý Gia Định Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh" tổng hợp những vấn đề của tri thức lớn được chuyển tải dưới dạng phổ thông, vừa mang tính cụ thể, vừa mang tính khái quát nhằm cung cấp cho người đọc thông tin cần thiết với cách trình bày ngắn gọn, mạch lạc. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   106 p dnulib 17/06/2017 5 0

 • Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực): Phần 1

  Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực)" do NXB Đại học Sư phạm phát hành trình bày cơ sở lý luận về phân vùng địa lý tự nhiên Việt Nam, miền Bắc và Đông bắc Bắc bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p dnulib 17/06/2017 5 0

 • Ebook 100 câu hỏi đáp về địa lý Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2

  Ebook 100 câu hỏi đáp về địa lý Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2

  Quyển sách Địa Lý Gia Định-Sài Gòn Thành Phố Hồ Chí Minh giới thiệu tổng quan về địa lý tự nhiên, địa lý kinh tế, địa lý lịch sử chính trị, hành chính kinh tế xã hội và địa lý lịch sử kinh tế nhân văn của TP Hồ Chí Minh từ thế kỷ XVII đến nay. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   120 p dnulib 17/06/2017 6 0

 • Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực): Phần 2

  Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Miền Tây bắc và Bắc trung bộ, miền Nam trung bộ và Nam bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   118 p dnulib 17/06/2017 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 7 - Hoàng Thanh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 7 - Hoàng Thanh Tùng

   Bài giảng "Kỹ thuật viễn thám - Chương 7: Hệ tọa độ dùng trong GIS" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về hệ tọa độ địa lý, hệ quy chiếu tuyến tính, hệ quy chiếu địa lý toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p dnulib 17/06/2017 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 8 - Hoàng Thanh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 8 - Hoàng Thanh Tùng

  Bài giảng "Kỹ thuật viễn thám - Chương 8: Thu thập dữ liệu cho GIS" cung cấp cho người học các nội dung: Giới thiệu, số hóa, quét bản đồ, đo đạc thực địa và thu nạp dữ liệu thủ công, ảnh hàng không và phân tích ảnh hàng không, xây dựng bản đồ 3D, hệ thông tin định vị toàn cầu - GPS, dữ liệu viễn thám,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   15 p dnulib 17/06/2017 9 0

 • Bài giảng Viễn thám ứng dụng: Chương 2 - Phạm Thế Hùng

  Bài giảng Viễn thám ứng dụng: Chương 2 - Phạm Thế Hùng

  Bài giảng "Viễn thám ứng dụng - Chương 2: Chuyển đổi ảnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tăng cường chất lượng ảnh, lọc không gian, biến đổi giữa các ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p dnulib 17/06/2017 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 6 - Hoàng Thanh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 6 - Hoàng Thanh Tùng

  Bài giảng "Kỹ thuật viễn thám - Chương 6: GIS và thế giới thực" cung cấp cho người học các kiến thức: Bốn lĩnh vực hiện diện của GIS, các khái niệm địa lý cơ bản dùng trong GIS, mô hình hoá thế giới hiện thực với GIS, cấp độ đo, mô hình dữ liệu, so sánh mô hình dữ liệu Raster và Vector. Mời các bạn cùng tham khảo nộ dung chi tiết.

   14 p dnulib 17/06/2017 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 9 - Hoàng Thanh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 9 - Hoàng Thanh Tùng

  Bài giảng "Kỹ thuật viễn thám - Chương 9: Phân tích và xử lý thông tin địa lý trong GIS" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Giới thiệu, các chức năng xử lý của GIS, phân tích bản đồ dạng Vector, phân tích bản đồ dạng Rastor. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p dnulib 17/06/2017 5 0

 • Bài giảng Viễn thám ứng dụng: Chương 1 - Phạm Thế Hùng

  Bài giảng Viễn thám ứng dụng: Chương 1 - Phạm Thế Hùng

  Bài giảng "Viễn thám ứng dụng - Chương 1: Ảnh vệ tinh quang học" cung cấp cho người học các kiến thức: Ảnh vệ tinh quang học, đặc điểm của ảnh vệ tinh, khuôn dạng dữ liệu ảnh vệ tinh, dữ liệu bổ trợ từ mặt đất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p dnulib 17/06/2017 8 0

 • Bài giảng Viễn thám ứng dụng: Chương 2&3 - Phạm Thế Hùng

  Bài giảng Viễn thám ứng dụng: Chương 2&3 - Phạm Thế Hùng

  Bài giảng "Viễn thám ứng dụng - Chương 2&3" cung cấp cho người học các kiến thức: Tăng cường chất lượng ảnh, lọc không gian, biến đổi giữa các ảnh, phân loại ảnh, phân loại phi giám định, phân loại giám định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p dnulib 17/06/2017 7 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý phục vụ phát triển ứng dụng GIS tại địa phương

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý phục vụ phát triển ứng dụng GIS tại địa phương

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý phục vụ phát triển ứng dụng GIS tại địa phương giới thiệu tới các bạn những nội dung về vai trò của dữ liệu nền địa lý, khai thác, sử dụng dữ liệu nền địa lý, mô hình và các giải pháp triển khai, một số mô hình triển khai thực tế.

   29 p dnulib 17/06/2017 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số