• Power Electronics and Motor Drives - Bimal K. Bose

  Power Electronics and Motor Drives - Bimal K. Bose

  Power Electronics and Motor Drives including content: introduction and Perspective, power Semiconductor Devices, phase-Controlled Converters and Cycloconverters, voltage-Fed Converters and PWM Techniques, current-Fed Converters, electrical Machines for Variable-Speed Drives, induction Motor Drives, synchronous Motor Drives, computer Simulation and Digital Control.

   935 p dnulib 22/02/2017 12 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện điện tử: Phần 1 - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện điện tử: Phần 1 - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện điện tử - Phần 1 gồm các nội dung sau: tổng quan về mạch điện và các phương pháp giải mạch một chiều, dòng điện hình sin, giải mạch xoay chiều hình sin xác lập dùng số phức,... Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho giảng viên và sinh viên ngành Điện - điện tử.

   150 p dnulib 22/02/2017 20 3

 • Bài giảng Kỹ thuật điện điện tử: Phần 2 - ĐHBK TP.HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện điện tử: Phần 2 - ĐHBK TP.HCM

  Cuốn sách Bài giảng Kỹ thuật điện điện tử - Phần 2, gồm các nội dung: động cơ không đồng bộ 3 pha, máy phát điện không đồng bộ ba pha, máy điện một chiều, diode và các mạch ứng dụng,... Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Điện - điện tử.

   218 p dnulib 22/02/2017 18 3

 • Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện - Nguyễn Hoàng Việt

  Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện - Nguyễn Hoàng Việt

  Cuốn sách Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện nhằm trang bị cho bạn đọc những kiến thức căn bản nhất trong lĩnh vực. Cuốn sách được viết chủ yếu cho sinh viên ngành Điện, các trường kỹ thuật điện, học viên sau đại học và các nhà chuyên môn đang làm việc trong lĩnh vực liên quan có thể tham khảo.

   492 p dnulib 22/02/2017 9 0

 • Ebook Cấu kiện điện tử - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Ebook Cấu kiện điện tử - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Cùng nắm kiến thức trong ebook "Cấu kiện điện tử" thông qua các nội dung sau: giới thiệu chung, cấu kiện thụ động, vật lý bán dẫn, P-N junctions, diode, BJT (transistor lưỡng cực), FET (transistor hiệu ứng trường), Other Semiconductor Devices, cấu kiện quang điện tử.

   116 p dnulib 22/02/2017 10 0

 • Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 3 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 3 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles - Chương 3 gồm có những nội dung chính sau: T, Y, delta networks; network of complex impedance; maximum power transfer. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   30 p dnulib 22/02/2017 14 0

 • Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 1 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 1 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Signal and Image processing, machine learning, multisim software, Kirchoff's Current Law(KCL) and Kirchoff's Voltage Law (KVL), circuit analysis. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p dnulib 22/02/2017 11 0

 • Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 4 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 4 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles - Chương 4 gồm có những nội dung chính sau: Maximum power transfer, matlab fundamentals, lass class cont’d, single frequency AC analysis (MultiSim). Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p dnulib 22/02/2017 18 0

 • Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 2 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 2 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Những nội dung chính cần tìm hiểu trong chương này gồm có: Methods of analysis, thevenin’s theorem, norton theorem. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   30 p dnulib 22/02/2017 10 0

 • Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 5 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 5 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles - Chương 5 trình bày những nội dung chính sau: Magnetically coupled circuits, transformer, resonance. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   22 p dnulib 22/02/2017 12 0

 • Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 6 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 6 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng Electrical and electronic principles - Chương 6 gồm có: Trigonometric fourier series, plot function - MATLAB, circuit application (Applying Fourier series). Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p dnulib 22/02/2017 10 0

 • Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 7 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Bài giảng Electrical and electronic principles: Chương 7 - ThS. Ngô Quốc Cường

  Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng Electrical and electronic principles - Chương 7 gồm có: Laplace transform, circuit element models, circuit analysis, transient analysis. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p dnulib 22/02/2017 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số